مديريت و سازمان

سلسله راهبردهاي مديريت بهره وري گرا


"مديريت و سازمان در قرن بيست و يكم"
ساعت: ۳۰/۸تا ۳۰/۱۲ تاريخ: ۴/۱۱/۱۳۷۹

سخنران: دكتر علي رضاييان

چكيده مطالب
مشتري به دنبال Total Solution است. اما يك شركت يا سازمان نمي تواند در زمينه هاي متعدد قدرت رقابت داشته باشد، به همين دليل سازمانهاي مكمل مورد نياز است كه بتوانند به كمك هم خدمات كاملي را ارائه نمايند.
به تدريج كارها پيچيده تر مي شوند. سازمانها به تدريج حجم كارهاي فيزيكي خود را كم مي كنند و روي دانش و اطلاعات و نوآوري سرمايه گذاري مي كنند. سازمانهايي موفق مي شوند كه قدرت رقابت داشته باشند. زمان ارائه خدمات و توليد به تدريج كوتاهتر مي شود. زمان طراحي، توليد و عرضه به حداقل ممكن مي رسد، بنابر اين فرآيند ساخت بايد انعطاف پذير و سلولي باشد (Modularity).
تمامي پيشرفتهاي صنعتي مرهون نظريه كلان سنتي "تخصص گرايي و تقسيم كار" است كه توليد انبوه با كيفيت مناسب را فراهم نموده است. اما اين نظريه با محدوديتهايي مواجه است، مثلا در حمل و نقل ابعاد و ظرفيت كاميونها و گذرگاهها و شبكه هاي ارتباطي محدود است.
وقتي سرعت تحولات بالا مي رود تجربه نيز رنگ مي بازد. پيچيدگي ضد بهره وري است. در بازار پيچيده بهره وري كاهش مي يابد. امروزه، نظريه كلان ديگري در حال شكل گيري است كه بهره وري را در شرايط پيچيده نيز حفظ كند. در اين حالت ارتباط بين بخشها ديگر خطي نيست و بهينه سازي خطي لزوما باعث بهينه سازي كل سيستم نخواهد شد.
نظريه آشوب (CHAOS) در اين زمينه كاربرد دارد. ارتباط بين بخشها غير خطي است. يك سازمان وقتي مي تواند واكنش سريع داشته باشد كه سيستم سلولي داشته باشد.

DATA اطلاعات خام پردازش نشده است.
INFORMATION اطلاعات پردازش شده است.
KNOWLEDGE از تركيب Information حاصل مي شود.
WISDOM حكمت يا بينش زاييده دانشهاست.
INTELLIGENCE اطلاعات ويژه
MIS = Management Information System
براي گروهي از مديران توليد اطلاعات مي كنند.
Decision Information System
اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري گروهي خاص توليد مي كند.
انواع ساختارها و دانشها
سه نوع ساختار در يك سازمان داريم: ساختار فيزيكي، ساختار رسمي، ساختار غير رسمي. ساختار فيزيكي به تدريج از بين مي رود و استراتژي مجازي سازي جايگزين مي شود. كاربرد كامپيوتر در ارتباطات و تمامي زمينه هاي كسب و كار به اين كار سرعت داده است. سيستمهاي خبره به تدريج رشد كرده است. اما سيستمهاي خبره نمي توانند هوش خود را توسعه دهند. به همين دليل شبكه هاي عصبي بوجود آمد كه مي توانند هوش خود را توسعه دهند و در زمينه هايي كه قبلا تجربه نكرده نيز قدرت تصميم گيري دارد.
دانش نيز دو نوع است: دانش آشكار و قابل بيان كه در كتب و نشريات و وسايل ارتباط جمعي نيز منتشر مي شود، ديگري دانش پنهان است، فوت و فن كار است. براحتي قابل دسترس نيست. امروزه با مدل سازي مي توان تجربيات چند ده ساله يك متخصص را به فرد ديگري منتقل كرد. پس مي توان در يك زمان كوتاه مدت تجربيات و دانش را منتقل كردو آموزش داد. اين كار نيازمند تحول و دگرگوني در نظام آموزش و پرورش است. اين نظام بايد بتواند افراد چند بعدي آموزش دهد. امروزه هر كس بايد خودش براي مسير پيشرفت خود برنامه ريزي عملي داشته باشد. سازمانها به تدريج كوچك مي شوند. توانمند سازي اهميت پيدا مي كند. نيروهاي انساني كيفي و چند بعدي اهميت پيدا مي كنند. شناسايي فرصتها و تهديدها و نقاط قوت و ضعف اهميت بيشتري پيدا مي كنند. بايد نيروهايي پرورش يابند كه چند بعدي باشند.
ايجاد واحد تحقيق و توسعه (R&D) به دليل پيچيدگي بازار كسب و كار است. واحد بازاريابي نيز در همين راستاست. اين واحدها سپر بلا يا Buffer هستند. يك روستايي ساده نمي تواند با خلق و خوي ساده و روستايي خود در يك شهر بزرگ زندگي كند و به ناچار بايد مانند ساكنين آن شهر بزرگ پيچيده شود.
مديران به دو ابزار قدرتمند نياز دارند:
۱- سواد كار با كامپيوتر
۲- سواد استفاده از اطلاعات.
سه محور عمده رقابت:
۱-- تعامل با مشتري ۲- مختصات داراييها ۳- دانش، هستند.

مثال: سفارش خودروي دلخواه توسط شبكه كامپيوتري، پرداخت وجه خودرو و دريافت خودرو بدون مراجعه حضوري، زمان انتظار به سه روز كاهش يافته و برنامه ريزي براي كاهش زمان انتظار به يك روز در دستور كار قرار دارد. شركت آسانسور سازي OTIS مثال ديگري است كه از راه دور سفارش مي گيرد. شركت SONY ژاپن نيز به همين ترتيب و ... اينها همه زمينه هاي تعامل با مشتري است و باعث پيشرفت در عرصه رقابت و گسترش بازار فروش كالا و خدمات مي شود.
مي توان گفت مشتري از يك سو سبب نوآوري و خلاقيت در سازمان است و از طرف ديگر نارضايتي مشتريان نقاط ضعف سازمان را مشخص مي كند و سبب بهبود كيفيت كار سيستم مي شود. كسب رضايت مشتري (و يا كارفرما) اهميت زيادي دارد.
استراتژي ادغام عمودي ديگر كارساز نيست. بايد خدمات و كالاهاي مكمل از خارج از سازمان تهيه شود و جابجايي فيزيكي به حداقل برسد. حتي تامين منبع از خارج به صورت مجازي انجام مي شود. بنابر اين كليه سلولهاي منبع بايد شناسايي شوند و آنهاييكه از نظر كيفيت، هزينه و زمان مناسبتر براي سازمان و مشتري است انتخاب شوند. حتي كارهاي مالي و حسابداري سازمان را نيز مي توان به يك گروه خارج از سازمان واگذار كرد. نكته مهم اين است كه اين گروه يا شركت امين سازمان باشد. حتي اعضاي گروههاي مختلف ممكن است وظايف خود را در منزل انجام دهند. رمز بقاي اين افراد و گروهها اين است كه درست و به موقع كار كنند و رازدار سازمان باشند و رعايت در امانت بكنند. بديهي است كه از نظر مسايل فرهنگي و اجتماعي مشكلاتي پيش خواهد آمد كه جزو موضوعات روز سازمانهاي بزرگ است.
سازمان چه استراتژي اتخاذ كند كه مشتريان و نيز گروههاي مكمل به سازمان وفادار بمانند؟
اخيرا در اينترنت Open Source Project در حال گسترش است. حتي شركت كامپيوتري مايكروسافت نيز برنامه هاي كامپيوتري خود را مجاني ارائه مي نمايد. اين پديده جالبي است كه در حال شكل گيري است.

چالشهاي پيش روي مديران سازمان:
۱- تغيير و تحول عوامل ايجاد ارزش اقتصادي افزوده
۲- طراحي مدل سازمان
۳- كنترل براي تامين منابع از خارج
۴- تعامل با مشتريان
۵- هدايت سازمان در جوامع مختلف
۶- سطح تمركز سازمان و واحدهاي كاري
۷- تخصيص منابع در شرايط عدم اطمينان
۸- طراحي مناسب براي اهرم نفوذ دانش
۹- ارزيابي عملكرد مديريت سازمان
تافلر پيشنهاد كرد دولتها جلو رشد و گسترش IT را بگيرند، زيرا گسترش تكنولوژي اطلاعات آرامش انسانها و جوامع را بهم مي زند. البته اين تفكر سطحي و كودكانه است.
طراحي ها معمولا اشكالات زيادي ندارد اما استقرار و اجرا انحراف دارد. استراتژي سلول گرا اغلب مشكلات را حل ميكند. لازمه عدم تمركز سلول گرايي است. گسترش مراكز ويژه تجاري، مناطق آزاد و ساماندهي بنادر و پايانه ها در راستاي ايجاد بستر مناسب براي رقابت در عرصه اقتصادي و صادرات كالاهاي تجاري، صنعتي و كشاورزي است. اخذ گواهينامه هاي سري ايزو در راستاي پيوستن به بازار جهاني است. سلول گرايي خاص محيط هاي رقابتي است. در توليد انحصاري سلول گرايي كاربردي ندارد زيرا عدم تمركز هم ديگر معنايي ندارد.
هر گلبول قرمز پس از طي ۲۰۰كيلومتر راه مي ميرد. گلبولهاي قرمز براي خودشان فعاليت نمي كنند. هر سلول براي بقاي ديگري فعاليت مي كند، بعد فنا مي شود. سلولهاي قديمي موجودات زنده وقتي مي بينند فضاي كافي براي فعاليت سلولهاي جديد فراهم نيست، اقدام به خودكشي دسته جمعي مي كنند. اين داستان عجيبي در عالم خلقت است.

سلول گرايي از حيات سلولهاي زنده موجودات الگو پذيرفته است.مديريت دگرگونی

/ 1 نظر / 10 بازدید
دوست

خیلی از شما ممنون ومتشکرم