كاش اين ره دور را رسيدن..

كاش اين ره دور را رسيدن بودي


Wish this trek would end in a nestدو دستگي اين بار درسازمان نظام مهندسي استان تهران


روزنامه همشهری ۲/۱۱/۱۳۸۱ مطلبي تحت عنوان سازمان نظام مهندسي تهران در برزخ به دو دستگي (موافقان و مخالفان وزير مسكن ) در سازمان مذكور باز هم در استان تهران اشاره كرده است . اين قصه هاي پرغصه را تكرار نمي كنم. فقط به كساني كه علاقمند به سرنوشت اين ماجرا هستند توصيه مي كنم نوشته هاي زير را در اين وب لاگ بخوانند:

- آنها ۱۶نفر بودند
- برنامه ريزي براي گذشته


/ 0 نظر / 40 بازدید