جلو گيری از انقراض نسل شتر

جلو گيری از انقراض نسل شتر با اعمال سياست قيمتیچرای شتر در کوير


فرض کنيد در زمينه جلو گيری از انقراض نسل شتر با اعمال سياست قيمتی از شما خواسته اند راه حل ارايه نماييد.به نظر شما کدام راه حل زير در دراز مدت بهتر است ؟

شما بازديد کننده گرامی می توانيد در پاسخ به سوال فوق يکی از گزينه های زير را انتخاب نموده و در قسمت نظر بدين منعکس فرماييد.

الف- شتر زنده را ارزان می کنيم.
ب- پشم شتر را ارزان می کنيم.
ج- شتر زنده را گران می کنيم .
د- پشم شتر را گران می کنيم.
ه- خريد و فروش شتر را ممنوغ می کنيم.
و- شتر زنده را ارزان و پشم شتر را گران ( پرداخت يارانه و ...) می کنيم.

/ 0 نظر / 8 بازدید