طنز و لودگي ....................

طنز و لودگي / Quip and Drollery


درحال حاضر،بيننده آنچه رابيش ازهمه درسريالهاي تلويزيوني مشاهده مي كند،به كارگيري
يكي ازمستعمل ترين انگاره گونه كمدي است كه ازآن به كمدي لفظي ياد مي شود.در اين نوع كمدي ، كاراكترها،باديالوگ فضارا آماده سازي مي كنند.از انواع ديگر كمدي مي توان به
كمدي بزن بكوب ( اسلپ استيك ) مانند فيلم هاي استن لورل و اوليورهاردي و نيز كمدي ديوانه وار،كمدي كيك بازي ( شلوغ شلوغ ) و كمدي تقليدي اشاره كرد………
طنز بيان مفاهيم و موضوعات جدي به صورت غير جدي است
.معاني ديگر طنز گوشه کنايه ريشخند،استهزا،بذله و لطيفه است .مي توان گفت طنز واقعيت هاي تلخ جامعه ويا جهان را در قالب كنايه و شوخي بيان مي كند.گرياندن مردم به مراتب آسانتر از خنداندن آنهاست .طنز با لودگي متفاوت است . نمايش مضحك،مسخرگي،دلقك بازي،شكلك درآوردن و متوسل شدن به شيوه هاي ناپسند و غيرهنري در واقع ابتذال فرهنگي است.در حال حاضر دو سريال از دو شبكه مختلف سيمای جمهوری اسلامی ايران پخش مي شود. يكي مجموعه طنز پاورچين است وديگري زير آسمان شهر۳ كه اولي طنزاست و دومي هم بستگي به قضاوت شما دارد…..

تبريک مديريت محترم شبکه دو سيما


تبريک مديريت محترم شبکه دو سيما


تبريک مديريت محترم شبکه چهار سيما


/ 1 نظر / 8 بازدید