HOLDING

دومين همايش مديريت بنگاه اقتصادي مادر – چند بخشي (HOLDING)زمان: سه شنبه ۱۷/۸/۱۳۷۹ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰
مكان: مجموعه فرهنگي وزارت كار و امور اجتماعي تالار تلاش
سخنران: دكتر ناصر ميرسپاسي

چكيده مطالب:
۱- هدف همايش آشنا ساختن مديران با مباني ايجاد شركتهاي چند بخشي و مستقل كردن بخشها و شركتهاي زير مجموعه (HOLDING)، شرايطي كه تقسيم كردن يك شركت بزرگ را به چند بخش يا شركت كوچكتر ايجاب مي كند و مشكلات عمده اين اقدام به ويژه در حوزه منابع انساني و روابط كار مي باشد.
۲- آنچه در بنياد مستضعفان مطرح است جمع كردن شركتها در چند مجموعه مي باشد كه هر كدام در رشته كاري مشخصي فعاليت نمايند.
۳- رياست محترم بنياد در نظر دارند از HOLDING استفاده نمايند. چك ليست پيوست در مرحله مطالعات امكان سنجي كمك مي كند تا مشخص نماييم آيا در هر مورد مشخص سيستم مديريت متمركز مناسب است يا غير متمركز.
۴- دستكاري و ايجاد تغييرات زياد در شركتهاي بزرگ كه عملكرد خوبي نيز داشته اند امكان دارد به كار آنها لطمه وارد نمايد. براي استفاده از HOLDING نمي توان از كشورهاي ديگر الگو برداري كرد. شرايط سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور بسيار مهم است.
۵- بعضي از شركتها پير هستند و با HOLDING مشكل آنها حل نمي شود.
۶- راه آهن جمهوري اسلامي ايران به دوران پيري رسيده بود، به ناچار مديريت تصميم گرفت مديريت چند بخشي را اجرا نمايد. در حال حاضر وضعيت راه آهن تا حدودي بهبود يافته است.
۷- در پلي اكريل ايران و پتروشيمي بندر امام نيز HOLDING در حال انجام است.
۸- استفاده از HOLDING در كارخانه تراكتور سازي تبريز با موفقيت همراه بوده است. اين كارخانه به پنج بخش مستقل تقسيم شده است كه آهنگري، ريخته گري و مهندسي توليد از آن جمله اند. سه بخش اخير موفق عمل كرده اند و حتي قطعات توليدي خود را به كشورهاي صنعتي از جمله آلمان صادر مي كنند.
۹- شركتهاي بزرگ اروپايي و ژاپني و آمريكايي از جمله جنرال موتورز مدتهاست HOLDING را به كار ميبرند.
۱۰- بر اساس تحقيقات دكتر مير سپاسي 95 درصد كارگاههاي كوچك در ايران توسط بچه هاي بازاري داير شده است.
۱۱- شركت برق منطقه اي فارس به 17 شركت اقماري تبديل شده كه هر بخش هيئت مديره و امكانات زيادي دارند و تنها باعث افزايش هزينه ها شده است. عملكرد اين شركتها مطلوب نبوده است.
۱۲- مديران شركتهاي دولتي هزينه كردن را خوب آموخته اند اما در كسب درآمد و سودآوري موفق نيستند. بنابر اين مديران دولتي براي اداره بنگاههاي اقتصادي مناسب نيستند.
۱۳- نظم چيزي است ايستا و بدون حيات. بايد نظم شكافته شود تا ابتكار، خلاقيت و نوآوري فرصت بروز و ظهور پيدا كند. در نظم مطلق ابتكار، خلاقيت و نوآوري جايي براي ظهور ندارد (از كتاب كوچك زيباست، اثر شوماخر).
۱۴- در مواردي به عكس بجاي HOLDING از Joint Venture استفاده مي شود. مانند همكاري چند شركت و تشكيل J.V. براي طراحي و اجراي پروژه هاي بزرگ. كارخانجات بزرگ بنز، كرايسلر، دوج و ... بعد از تشكيل J.V. به فروش و سودآوري بيشتري رسيدند.
۱۵- هر سازماني از بدو تشكيل داراي يك سيكل حيات است (LIFE CYCLE)، اگر استراتژي دفاعي – حفظ موقعيت در بازار – را برگزيند پير مي شود. استراتژي تهاجمي براي توسعه و دستيابي به بازارهاي جديد و گسترش فعاليتها و در نهايت تجديد ساختار سازماني سبب رشد و شكوفايي سازمان مي شود. HOLDING نيز در اين راستا است. پير شدن سازمان ساختاري و ماهيتي است نه زماني و تقويمي.
۱۶- در ۵۰سال گذشته دوره هاي مديريت مختلفي طي شده است. در گذشته مديريت بر مبناي كنترل عملكرد رايج بود. سپس مديريت بر مبناي پيشنهاد و ... آخرين مرحله مديريت بر مبناي واكنش سريع است. اين ويژگي در استراتژي تهاجمي نهفته است.
۱۷- استراتژي ايران خودرو اين است كه تا سال ۱۳۸۹بتواند به طور كامل با كره جنوبي رقابت كند. براي اين كار لازم است طرح ريزي استراتژيك انجام شود. قالبها، بدنه، خطوط توليد بايستي به كلي تغيير نمايند. اين كار به سرمايه گذاري زيادي نياز دارد.
۱۸- در سازمانهاي بزرگ بوروكراسي حاكم است و خلاقيت و نوآوري كمتر است. خلاقيت و نوآوري احتياج به آزادي فكر و عمل دارد. مقررات خشك و دست و پا گير مانع بروز خلاقيتهاست. كوچك كردن، چند بخشي كردن، خصوصي سازي و عدم تمركز در راستاي رسيدن به اهداف كلان سازمان است.
۱۹- استاندارد سازي مراحل توليد و محصولات نياز به كنترل را كاهش مي دهد.
۲۰- فرهنگ كار آفريني ويژگي بخش خصوصي است. در بخش دولتي فرهنگ كار آفريني حاكم نيست.
۲۱- در استراتژي دفاعي (حفظ سهم بازار) HOLDING نامناسب است. در استراتژي تهاجمي (توسعه، تنوع محصول، ورود به بازارهاي جهاني و ...) بكارگيري HOLDING مفيد و موثر است. كاهش بوروكراسي يكي از نتايج HOLDING است.
۲۲- در مديريت چند بخشي، هر بخش بايد مستقل باشد، حتي تداركات، پشتيباني و مديريت منابع انساني و حقوق و مزايا. دست مدير هر بخش بايد باز باشد تا جهت رسيدن به اهداف خود برنامه ريزي و ايجاد انگيزه نمايد.
۲۳- كارخانه رينگ سازي مشهد يكي از بخشهاي مستقل ايران خودرو مي باشد. سايپا نيز قرار است كارخانه مشابهي در خرمشهر داير كند.
۲۴- براي ايجاد HOLDING بايد علاوه بر استراتژي سازمان به شرايط فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور توجه شود.
۲۵- بزرگترين شركت فولاد سازي اتريش تا وقتي كه دولتي بود زيان ده بود، از حدود سال ۱۹۹۰به بعد به تدريج شروع به خصوصي سازي نمود و در حال حاضر جزو شركتهاي سودده و موفق اتريش است.
۲۶- در ايران ساختار نيروي انساني و فرهنگ سازماني از موانع HOLDING است. به عنوان مثال در كارخانه پلي اكريل ايران شايع شده كه قرار است بعد از چند بخشي شدن شروع به منحل كردن بخشها و اخراج و بازخريد پرسنل نمايند. در بنياد ممكن است اين طرز تفكر وجود داشته باشد كه چند بخشي كردن باعث كم كردن قدرت و اختيارات مديران ارشد مي شود. يعني بخشي از قدرت و اختيارات به مديران بخشها منتقل ميشود.
۲۷- ساپكو يك سازمان مجازي (Virtual Organization) است. اين سازمان متشكل از بيش از ۵۰۰شركت قطعه سازي است كه كارهاي توليد و توزيع قطعات خودرو را به عهده دارند. كارخانه هاي صنعتي بوتان و كارخانه بريجستون نيز به همين صورت است. شركت مادر در اين موارد بسيار كوچك و كم هزينه مي باشد زيرا تنها اعمال مديريت، سياست گذاري و نظارت مي كنند.
۲۸- مديريت منابع انساني با مسايل و روابط فردي سر و كار داردو روابط كار مربوط به روابط و مسايل جمعي و گروهي است. قوانين كار، بيمه، ماليات، قوانين استخدامي، بازنشستگي، حقوق و دستمزد، روابط كارگر و كارفرما جزو روابط كار است. در ايران و اكثر كشورهاي در حال توسعه اجازه داده نمي شودكه يك مدير براي رسيدن به سودآوري و توسعه اقتصادي، عدالت اجتماعي را مورد توجه قرار ندهد و باعث برانگيختن اعتراضات كارگري شود. دولت معمولا در روابط كارگر و كارفرما دخالت مي كند. در حكومت ليبراليسم اقتصادي دولتها دخالت كمتري در روابط بين كارگر و كارفرما دارند. در ايران به عكس قانون كار وارد جزييات شده است و دولت دخالت زيادي در روابط بين كارگر و كارفرما دارد.
۲۹- درايران هزينه نيروي انساني در هزينه تمام شده محصول بين ۷تا ۱۵درصد است. بنابر اين هزينه ماشين آلات و مواد و مصالح بين ۸۵تا ۹۳درصد است. نتيجه آنكه تلاش بيش از حد در كاهش هزينه نيروي انساني و غافل شدن از هزينه ساير بخشها منطقي نيست.
۳۰- در ايران براي ايجاد تعادل بين توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي پيشنهاد مي شود مديران حرفه اي پرورش يابند. مديران حرفه اي دانش، تخصص و اخلاق حرفه اي را با هم دارند. دانش و تخصص به توسعه اقتصادي كمك مي كند و اخلاق حرفه اي به عدالت اجتماعي.

/ 1 نظر / 13 بازدید
اسکوئی

لازم دارم. شرکتهایی که دارای ساختار مادر هستند نحوه مدیریت و نیز ساختارشان چگونه است ؟ امیدوارم در تمام مراحل زندگی در سایه ایزد منان پیروز باشید. با تشکر