سرگذشت صدام حسين ديكتاتور

سرگذشت صدام حسين ديكتاتور عراق


Iraq -- Saddam Hussein, the evil dictator of a modern-day


A famous dictator


Saddam and his family


ابن غريقه ( بچه خياباني ) / آن پسرك يتيم هندوانه فروش


پسري بود كه اعراب منطقه ابن غريقه يا بچه خياباني صدايش مي كردند . نه تحصيلاتي داشت و نه خانواده اي ، براي سير كردن شكم خانواده اش ! در قطاري كه در تكريت ، بين موصل و بغداد توقف مي كرد به فروش هندوانه مي پرداخت . او از ميله آهني براي كشتن سگ هاي ولگرد استفاده مي كرد . با اينكه خيلي جوان بود به يك شقي معروف و خشن تبديل شده بود ….صدام اسب سفيد خانوادگي شان را خيلي دوست داشت . وقتي آن اسب مرد ، از شدت فشار روحي مدتي دست راستش فلج شد . ناپدري اش ، طبق سنت از سن شش سالگي صدام را به كار گماشت . او پابرهنه در مزرعه كار مي كرد ، چون خانواده اش امكان خريد كفش براي او نداشتند . او از ظاهر خود خجالت مي كشيد و توسط برادران ناتني خود تحقير مي شد . نسبت به ديگران احساس حسادت مي كرد و طبق سنت ، برادران ناتني اش به او برتري داشتند . صدام دايي خود ، خيرالله تلفاح را كه ستوان دوم سابق ارتش عراق و بعد آموزگار بود به عنوان الگو و قهرمان زندگي اش برگزيد . بعدها او پدر زن و مشاور صدام ، ژنرال افتخاري و شهردار بغداد شد ! در سال 1947 ، صدام از پسر دايي خود عدنان ، پسر خيرالله تقليد مي كرد . عدنان نيز بعدها از مردان مورد اعتماد صدام شد . او به سمت رياست ستاد ارتش و وزارت دفاع منصوب شد .! در سالهاي دهه 50 ميلادي ، صدام تبديل به يك فعال سياسي نيمه حرفه اي شد و عليه كمونيست ها به مبارزه پرداخت . سال 1959 براي نخستين بار به دمشق فرار كرد ، بعد در سو ء قصد عليه رييس جمهور قاسم شركت كرد و به قاهره گريخت . در آغاز سال 1964 ، صدام دوباره فراري شد . اين بار او يك فراري مشهود بود . در 27 سالگي بدنبال يك سخنراني شديد الحن توسط ميشل افلق به مديريت منطقه اي حزب بعث منصوب شد . پس از توطئه براي قتل عارف به زندان افتاد . در زندان گاهي او را مجبور مي كردند هفت روز پياپي روي يك صندلي بماند . در سال 1965 ميشل عفلق ، احمد حسن البكر را دبير كل شاخه عراقي حزب بعث كرد و صدام كه هنوز در زندان بسر مي برد معاون او شد ! مذاكرات سه نفره اي ترتيب داده شد و ساجده همسر و دختر دايي صدام حسين تصميم سران حزب بعث براي فراري دادن صدام را عملي كرد ! ساجده پيغام ها را در لباس پسرش عدي ، كه آن زمان كودكي چند ماهه بود ، پنهان مي كرد . روز 23 ژوييه 1966 صدام حسين طبق نقشه از زندان گريخت و تماسهاي مداوم او با مسئولين نظامي ، منجر به كودتاي 30 ژوييه 1968 عراق شد . پس از آن احمد حسن البكر و صدام حسين ، يازده سال تمام بطور مشترك قدرت را به دست گرفتند . روز 28 ژوييه 1979 ، صدام حسين جانشين احمد حسن البكر شد . پس از كمتر از دو هفته با ترفندي اعلام كرد توطئه اي را كه سوري ها عليه او ترتيب داده بودند كشف كرده است ! پرونده توطئه گران به دادگاه انقلابي كشيده شد و موجبات نوعي پاكسازي به شيوه استاليني شد . يك سوم اعضاي شوراي فرماندهي انقلاب را تيرباران كرد . پس از آن تا به امروز حكومت وحشت بي سابقه اي بر تمامي عراق سايه افكند .
ياران باوفاي صدام عبارت بودند از : عزت ابراهيم الدوري ( معاون او در حزب بعث و معاون دبير كل شوراي فرماندهي عراق ) ، طاها ياسين رمضان ( نايب رئيس او ) ، طارق عزيز ( وزير امور خارجه اش ) ، ژنرال عدنان خيرالله ( پسردايي ، برادرزن و رئيس ستاد كل صدام ) و….جالب است كه شما اغلب ياران قديمي او را هنوز هم در كنار صدام مي بينيد مگر آنها كه به او خيانت كردند و سر به نيست شدند . سرگذشت صدام حسين و كاخهاي متعدد او را در بيست سال گذشته زياد شنيده ايد . حمله به جمهوري اسلامي ايران و خاطرات هشت سال دفاع مقدس ، تصرف كشور كوچك و همسايه خود كويت ، جنگ اول خليج فارس در سال 1990 و بيرون راندن عراق از خاك كويت توسط جورج بوش پدر و متحدان آمريكا و اين بار لشكركشي آمريكا و انگليس به رهبري جورج بوش پسر كه در آينده بيشتر در باره آن خواهيد شنيد. از 24 1سفند تا 5 فروردين سال جديد جورج بوش پسر هر چه دارد رو ميكند.مطالب مرتيط با اين موضوع در سايت عبارتند از :


دمكراسي هدايت شده
دندان مصنوعي
درهاي جهنم
فقط اگر آقاي بوش اجازه دهد
هزينه هاي جنگ با عراق
فرصت ها و تهديدها پس از 11 سپتامبر 2001
http://sadrizadeh.persianblog.ir


/ 0 نظر / 44 بازدید