منابع و مصارف دستگاههاي ...

منابع و مصارف دستگاههاي اجرايي


در بودجه سال ۱۳۸۲


منابع


۱- وزارت نفت ۱۲۴۲۲۷۵۰۶ميليون ريال معادل ۹/۳۷درصد
۲- وزارت اقتصاد و دارايي ۵۲۶۲۹۱۷۹ ميليون ريال معادل ۱/۱۶درصد
۳- وزارت كار و امور اجتماعي ۲۹۳۷۶۱۳۰ ميليون ريال معادل ۹درصد
۴- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ۲۷۴۸۴۰۰ميليون ريال معادل ۸/ ۰درصد
۵- ساير ۴۴دستگاه اجرايي ۱۱۸۵۲۳۶۳۹ميليون ريال معادل ۲/۳۶درصد

جمع منابع۳۲۷۵۰۴۸۵۴ ميليون ريالمصارف


۱- وزارت آموزش و پرورش ۳۶۵۹۸۲۵۲ميليون ريال معادل ۲/۱۱درصد
۲- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ۳۳۷۶۶۲۰۲ ميليون ريال معادل ۳/۱۰درصد
۳- وزارت كار و امور اجتماعي ۳۱۰۳۰۳۶۷ ميليون ريال معادل ۵/۹درصد
۴- وزارت بهداشت ۲۵۶۱۸۳۴۸ميليون ريال معادل ۸/۷درصد
۵- وزارت نيرو ۱۳۱۰۰۵۶۳ميليون ريال معادل ۴درصد
۶-وزارت راه و ترابری۱۰۱۱۳۲۰۰ ميليون ريال معادل ۱/۳ درصد
۷- نيروي انتظامي ۹۲۵۹۴۳۰ميليون ريال معادل ۸/۲درصد
۸- وزارت جهاد کشاورزی ۷۷۵۳۷۰۹ ميليون ريال معادل ۴/۲ درصد
۹- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ۷۴۸۸۴۱۱ ميليون ريال معادل ۳/۲درصد
۱۰- ساير ۳۸دستگاه اجرايي ۱۵۲۷۷۶۳۷۲ميليون ريال معادل ۷/۴۶درصد

جمع مصارف ۳۲۷۵۰۴۸۵۴ميليون ريال/ 1 نظر / 9 بازدید
سيد علي چاوشيان

با سلام مطلب بسيار جالبي بود. همچنين از گذاشتن لينك سايت رودخانه هاي ايران تشكر ميكنم.با اجازه شما در آينده نزديك از اطلاعات وبلاگتان در سايت با ذكر منبع استفاده خواهيم كرد.