چرخه حيات مديران و احزاب ...

چرخه حيات مديران و احزاب در ايران
The Life Cycle of Managers and Parties in Iran


حتي ستارگان عظيمي چون خورشيد هم وقتي پير مي شوندبه تدريج جاذبه خود را از دست مي دهند و مي ميرند.آن هنگام ديگر جاذبه اي ندارند كه سيارات به دور آنها بچرخند. از آن پس سيارات سرگردان مي شوند تا هنگامي كه در دام جاذبه ستاره قدرتمندي گرفتار شوند ، يا توسط سياهچاله ها بلعيده شوند ويا در اثر برخورد با ديگر اجرام آسماني از بين بروند.


سيد فتح الله صدري زاده


اين حسين (ع) كيست كه عالم همه ديوانه اوست
اين چه شمعي است كه جانها همه پروانه اوست


آيا تا به حال به اين موضوع مهم فكر كرده ايد كه چرا عمر مديران و احزاب در ايران كوتاه است ؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش لازم است ابتدا چرخه حيات را توضيح دهيم.يك انسان را در نظر بگيريد.از تولد تا مرگ اين مراحل را طي مي كند: تولد ، كودكي ، جواني ، بلوغ ، ميانسالي ، پيري و در نهايت مرگ فرا مي رسد. اين سيكل را چرخه حيات مي گويند.يك شركت ، يك سازمان ، يك حزب ، يك نظام اداره كشور و حتي يك تمدن چرخه حيات دارند. شرايط زماني و مكاني ، بازار كسب و كار ورقابت و به طور كلي عوامل دروني و بيروني پيوسته تغيير مي كنند. شركت هاي موفق مشتري گرا هستند. بنا بر اين به طور مداوم خود را با خواسته هاي مشتريان ( كه در حال تغيير هستند ) هماهنگ مي كنند. سازمانهاي موفق و آينده نگر پس از رسيدن به ميانسالي دست به تجديد ساختار مي زنند تا طراوت و شادابي و توان رقابت خود را حفظ كنند.
اين كار را مرتب انجام مي دهند. آنها قدرت جواني و تجربه و دانش ميانسالي را با هم به كار مي بندند. مروري بر تاريخ ايران در چهار دهه گذشته نشان مي دهد كه عمر احزاب در ايران كوتاه است . هيچ حزب شناخته شده اي نتوانسته حتي يك دهه در اكثريت باشد. احزاب و سازمانها در جواني دچار پيري زودرس مي شوند. در انتهاي چرخه حيات هم پس از پيري لاجرم مرگ است . اگر شكل آن را ترسيم كنيد مانند تابع توزيع نرمال ( زنگوله اي گوس) است . عمر مديران نيز كوتاه است . مطالعات نگارنده نشان مي دهد كه كوتاه بودن عمر ( دوره مديريت ) رابطه مستقيم با كاهش بهره وري و نيز توليد و سطح رضايت مشتري دارد . يك نمونه آن دو برابر شدن زمان اجراي طرحهاست. سرگذشت طرحهايي بزرگي چون متروي تهران ، فاضلاب شهري تهران ، فرودگاه بين المللي امام خميني (ره ) و…را بررسي كنيد.اتفاقي كه در نهم اسفندماه 1381 رخ داد نقطه عطفي در تاريخ حيات احزاب است . مانند زلزله ويرانگري است كه پس از آن همه چيز را بايد از نو بنا كرد ، و چنان محكم و استوار كه در پس لرزه ها فرو نريزد. احزاب مطرح درون نظام به مطالبات مردم ( مشتريان ) كمتر توجه داشتند. اين احزاب دچار پيري زودرس شده اند . در اين مرحله از حيات ديگر تجديد ساختار كارساز نيست. نتايج انتخابات پايتخت گوياست :

نام جبهه يا گروه / نام نماينده شاخص / تعداد راي / درصد به كل واجدين شرايط
آبادگران ايران / مهدي چمران / 192716 / حدود چهار درصد
جبهه مشاركت / سيد مصطفي تاج زاده / 66196 / كمي بيش از يك درصد
كارگزاران سازندگي / ابوالقاسم آشوري / 51492 / يك درصد
ملي – مذهبي / عليرضا رجايي / 36078 / گمتر از يك درصد


شايان ذكر اينكه اين نتايج باورنكردني در سالم ترين انتخابات تاريخ ايران بدست آمده است . تعداد كل واجدين شرايط راي دادن در تهران حدود پنج ميليون نفر بوده است.

ادامه اين قصه پر غصه را در صفحات بعد دنبال كنيد .
http://sadrizadeh.persianblog.ir

/ 0 نظر / 8 بازدید