پايانه-كارانه-رايانه-يارانه.....

پايانه-كارانه-رايانه-يارانه


رايانه : يكي از ابزارهاي تكنولوژي اطلاعاتIT كه همانند ماهواره و WTO روند جهاني شدن GLOBALIZATION را سرعت مي بخشد. طبق تعاريف يونسكو از اين پس هر كس نتواند با رايانه ( كامپيوتر ) ارتباط برقرار كند در دهكده جهاني بي سواد تلقي مي شود حتي اگر تحصيلات عاليه دانشگاهي داشته باشد. اگر دهكده جهاني اين است واي به شهر …
يارانه : كمك هاي دولت در جهت حمايت از اقشار آسيب پذير و توليد كنندگان كه تا به حال هدفمند نبوده است . گزارش نظام هدفمند يارانه ها ( سازمان مديريت و برنامه ريزي – شهريور ۱۳۸۱) نيز اين مطلب را نشان مي دهد . كسي كه ماشين ندارد چگونه از يارانه بنزين بهره مند ميشود ؟ در مورد ارتباط نظام پرداخت يارانه و مصرف در بخش انرژي تحقيقات مفصلي انجام داده ايم كه اگر خدا بخواهد در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۲در چهارمين همايش ملي انرژي ارايه مي شود . همينقدر مي توانم بگويم كه هدفمند نمودن يارانه به معناي حذف يارانه نيست ………….
پايانه : ترمينال-توقفگاه….مثل پايانه نفتي…ترمينال مسافربري…ترمينال مسافري فرودگاه…
كارانه : چيزي كه براي ايجاد انگيزه علاوه بر حقوق به كاركنان و كارگران مي پردازند.در شركت نفت و …. مرسوم است...........

/ 0 نظر / 9 بازدید