آنها ۱۶ نفر بودند( ۱۵+۱ )...

آنها ۱۶ نفر بودند ( ۱۵+۱ )


(They were sixteen members ( 1+15


شورا هاي اسلامي شهر و روستا بهترين نماد مردم سالاري هستند . شورا ها در اولين دوره در مجموع دستاوردهاي ارزنده اي در كل كشور ايران داشته اند. سرگذشت شوراي اسلامي شهر تهران و شهرداري تهران سرگذشت كساني است كه براي گذشته برنامه ريزي مي كردند. آنها همگي بازيكنان خوب و برگزيده اي بودند اما بازي تيمي خوبي نداشتند.درگير حاشيه بودند. هميشه درگير مسايل گذشته بودند. به همين دليل حال و آينده را فراموش كردند. البته سرگذشت گذشتگان براي آيندگان درس عبرت خوبي خواهد بود. شوراي اسلامي شهرتهران در نهايت توسط هيات حل اختلاف منحل شد و به دنبال آن شهردار تهران نيز از سمت خود بركنار شد. آنها ۱۶نفر بودند. مطلب برنامه ريزي براي گذشته را كه قبل از اين اتفاقات غم انگيز نوشته شده است بخوانيد و هميشه به خاطر داشته باشيد كه :
امروز همان فردايي است كه ديروز منتظر آمدنش بودي……………..

مهمترين سند تخلف شهردار تهران لايحه بودجه سال ۱۳۸۱بود كه به
شورا آمد و تصويب نشد وخودشامل صدها سند تخلف شهرداري بود
مهندس محمد ابراهيم اصغرزاده –همشهري۱۳/۱۱/۱۳۸۱


/ 1 نظر / 8 بازدید
محمد رسول حق نگهدار

باعرض سلام و خسته نباشيد از راه دور به دوست و استاد بنده جناب آقای صدری زاده از نامه پر محبتتان کمال تشکر را دارم . بدليل فشردگی امتحانات اين ترم نتوانستم برای شما نامه ارسال کنم . يک پيشنهاد هم دارم و آن اينکه بازهم درباره زلزله بنويسيد. درصورتيکه اطلاعاتی در مورد کامپوزيت داريد بنده را بی اطلاع نگذاريد. منتظر نامه های سرشار از صفا و صميميت شما هستم. ارادتمند شما محمد رسول حق نگهدار . عضو انجمن علمی عمران . آموزشکده باهنر شيراز