برندگان واقعي جنگ..........

صاحبان صنايع نظامي آمريكا برندگان واقعي جنگ


• Troops March Within 50 Miles of Baghdad •
• British Fight Iraqi Loyalists in Basra •
• Bush to Warn of Potentially Long Conflict •
• First Major Relief Convoy Reaches Iraq •
• Second Officer Dies From Grenade Attack •
• Coalition Forces Bombard Iraqi State TV •


UNITED STATES ARMY


بودجه دفاعي ايالات متحده آمريكا ۲۵برابر مجموع هزينه هاي نظامي كشورهاي ايران ، عراق ، ليبي ، سوريه ، سودان ، كره شمالي و كوبااست . حدود سه چهارم كل هزينه هاي تسليحاتي جهان به ناتو و هم پيمانانش تعلق دارد . در حال حاضر از مجموع ده توليد كننده برتر تسليحات نظامي جهان ، هفت شركت به ايالات متحده تعلق دارند . به گزارش روزنامه نيويورك تايمز شركت هاي تسليحاتي آمريكا از اواسط سال ۲۰۰۱تا پايان سال ۲۰۰۲ميلادي مبلغ ۹۰ميليون دلار براي نفوذ در سناتورها و نمايندگان پرداخت كرده اند كه بيشتر اين مبالغ در تبليغات انتخاباتي هزينه شد . ايجاد شغل براي سه ميليون جوياي كار در صنايع نظامي نيز در همين راستا قابل ارزيابي است . ميزان فروش غولهاي تسليحاتي آمريكا در سال ۲۰۰۱به شرح زير است :


نام شركت تسليحاتي / ميزان فروش سالانه / تعداد شاغلين / توليدات مهم
لاكهيد مارتين / 7/14 ميليارد دلار / ۱۲۵هزار نفر / هواپيماي شكاري،موشك،تجهيزات
بوئينگ / 3/13 ميليارد دلار / ۱۹۸هزار نفر / بمب افكن،شكاري،باري،آپاچي،تجهيزات
ري ثين / 6/5 ميليارد دلار / ۷۷هزار نفر / موشك پاتريوت،كروز،رادار و توپ هدايت شونده
نورشاروپ گرومان / 2/5 ميليارد دلار / ۴۰هزار نفر / بمب افكن،ناو،زيردريايي،دفاع موشكي
جمع فروش سالانه چهار شركت 8/38 ميليارد دلار / جمع تعداد شاغلين ۴۴۰هزار نفر


بنا بر اين ميزان فروش به ازاي هر يك از شاغلين صنايع نظامي آمريكا ۸۱۱۸۲دلار در سال و مبلغ پرداخت شده به سناتورها و نمايندگان ( بخشي از هزينه هاي بازاريابي ! ) در حدود دو هزارم رقم فروش سالانه بوده است . آنها پول مي گيرند تا طرحهاي جنگي و سياست هاي توسعه طلبانه دولت آمريكا را تصويب كنند . به اين ترتيب چرخ صنايع نظامي ايالات متحده هميشه مي چرخد !


http://sadrizadeh.persianblog.ir



/ 0 نظر / 8 بازدید