بيشترين تعداد كاربران اينترنت ...

بيشترين تعداد كاربران اينترنت در جهان در سال 2002


ُُThe Most Internet Users in the world


۱- آمريكا 168 ميليون كاربر معادل 79 درصد جمعيت
۲- آلمان 8/47 ميليون كاربر
۳- انگلستان 4/30 ميليون كاربر
۴- ايتاليا 3/25 ميليون كاربر
۵- فرانسه 23 ميليون كاربر
۶- برزيل 19 ميليون كاربر
۷- اسپانيا 17 ميليون كاربر
۸- استراليا 5/10 ميليون كاربر
۹- هلند 2/9 ميليون كاربر
۱۰- سوئد 1/6 ميليون كاربر
۱۱- هنگ كنگ 4 ميليون كاربر

مجموع كاربران اينترنت در 11 كشور بالا بيش از 360 ميليون نفر بوده است.


منبع : بيلسن نتراستينگز- خبرگزاري فرانسه در واشينگتن


شايان ذكر اينكه در گزارش فوق نامي از ژاپن ، چين و هند برده نشده است. اين سه
كشور آسيايي روي هم چهل درصد جمعيت جهان را در خود جاي داده اند.


توضيحات بيشتر/ 1 نظر / 8 بازدید