پيام انتخابات دومين دوره شورا...

پيام انتخابات دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران


دوستان،اساتيد گرامي و ديگر برگزيدگان محترم مردم تهران!
آقايان دكتر نادرشريعتمداري، دكترحسن زياري، دكترحمزه شكيب و ديگر برگزيدگان مردم
انتخاب شايسته شما را براي خدمت به مردم خوب تهران تبريك مي گوييم و براي شما آرزوي توفيق داريم.اميدواريم شما از تجربه تلخ اولين دوره شورا در تهران و تجربيات شيرين شوراهاي اسلامي شهرهاي كوچكتر ايران در جهت رسيدگي و حل مشكلات
مردم كلانشهر تهران استفاده نماييدوهمواره با برنامه مشخص و مصوب حركت كنيد.اولين بخش
برنامه شورا،بودجه سال ۱۳۸۲شهرداري تهران است.آگاهي داريد كه بودجه سال ۱۳۸۱شهرداري
تهران بعد از انحلال شورا به وسيله هيئت حل اختلاف در اسفندماه سال ۱۳۸۱تصويب شد!!!
پيام روشن و صريح مردم در اين دوره از انتخابات اين بود كه:
آنهاكه در عمل مفهوم اصلاحات را نمي دانستندوازاول فاقدبرنامه بودند،ونيزآنها كه تهران را در حرف ساختند و در عمل به شكل امروز درآوردند،براي
خدمت به مردم شايستگي ندارند.

اي كاش اصلاحات را ابتدا از درون خود شروع كنيم.


/ 1 نظر / 8 بازدید
سعيد روشن

سلام پيام مهمتر عدم شركت در انتخابات است به هيچ وجه اين آرا كم نياز به تبريك ندارد بلكه بايد پيام آنرا يافت