دمكراسي هدايت شده .....

دمكراسي Democracy هدايت شده


در هفتم مارس 1960 دكتر سوكارنو با طرح فرضيه “دمكراسي هدايت شده” خود پارلمان اندونزي را منحل كرد و اعلام داشت با تجربه اي كه به دست آورده ، ديگر به اكثريت آراء ( نصف به علاوه يك آراء ) معتقد نيست ، زيرا ارزش ( وزن يا درجه اهميت ) نمايندگان ، با هم فرق دارد . يعني همه باهم برابرند اما بعضي برابرترند!! آنان شخصيت هاي مختلفي هستند و تحصيلات و تجربه متفاوت دارند و درجه وطن دوستي و مردم خواهي آنان نيز مساوي نيست ( جه ارگاني و چگونه اين سنجش را انجام ميدهد؟ ) . دكتر سوكارنو در همين روز ضمن اشاره به نيات انگلستان براي آينده مالزيا و جزيره العرب مطلب قابل ملاحظه ديگري بيان داشت كه پس از گذشت 43 سال ، ترديدها نسبت به درستي آن از ميان رفته است . وي گفته بود كه براي قدرت هاي بزرگ هر چه كشورهاي مورد نظر كوچكتر شوند كارنفوذ در آنها آسان تر است . ( لقمه هاي كوچك را راحت تر مي توان جويد ) .فروپاشي اتحاد شوروي سابق و ايجاد 14 جمهوري كوچك ، تعدد شيخ نشين هاي حاشيه خليج فارس ، تجزيه يوگسلاوي ( صربستان و مونته نگرو ، كرواسي ، بوسني و هرزگوين ) ، تقسيم چكوسلواكي ( جمهوري چك و اسلو ) ، تقسيم دو كره ، تقسيم جزيره كوچك قبرس به دو بخش ترك نشين و يوناني نشين و از همه جالب تر اينك صحبت از تشكيل فدراسيون عراق است . در جهت مخالف اين فرضيه آلمان شرقي و غربي يكپارچه شده اند . به نظر مي رسد آفريقا مورد نظر قدرتهاي بزرگ نبوده است . فردا نوبت كجاست ؟

/ 0 نظر / 7 بازدید