جاذبه و دافعه...................

جاذبه و دافعه
جاذبه و دافعه علي عليه السلام


اي مالك ، در امور كارمندانت بينديش و پس از آزمايش به كارشان بگمار ، و بدون مشورت با ديگران ، آنان را به كارهاي مختلف وادار مكن زيرا نوعي ستمگري و خيانت است .

از فرمايشات حضرت علي (ع) به مالك اشتر


همه ذرات جهان هستي از قانون جاذبه عمومي تبعيت مي كنند . انسان نيز ذره اي از اقيانوس بيكران هستي است . نزديكي دو موجود ، دليل بر وجود يك نوع مشابهت و سنخيت بين آنهاست . قسمت عمده اي از دوستي ها و رفاقت ها و يا دشمني ها و كينه توزي ها ، همه مظاهري از جذب و دفع است . قوي بودن جاذبه و دافعه براي اينكه شخصيت شخص قابل ستايش باشد كافي نيست .تنها كسي موفق مي شود دوستي طبقات مختلف و صاحبان ايده هاي مختلف و گاه مخالف را به خود جلب كند كه متظاهر و دروغگو باشد و با هر شخص يا گروهي مطابق ميل آنها بگويد و بنماياند . البته در ميان مردم همواره آدم خوب وجود دارد هرچند انگشت شمار باشند . با اين توضيح مختصر مي توان كليه انسان هاي روي زمين را به چهار گروه تقسيم كرد :

گروه اول – آنها كه نه جاذبه دارند و نه دافعه
گروه دوم – آنها كه جاذبه دارند ولي دافعه ندارند .
گروه سوم – آنها كه دافعه دارند ولي جاذبه ندارند .
گروه چهارم – آنها كه جاذبه و دافعه نيرومندي دارند .


بديهي است كه جاذبه و دافعه شدت و ضعف دارد . گروه اول كساني هستند كه ديگران هيچ احساسي نسبت به آنها ندارند . به ديگر سخن خنثي يا بي تفاوت هستند . اما در جبهه مخالف حضرت علي (ع) از مرداني است كه جاذبه و دافعه او سخت نيرومند است . شايد در تمام قرون و اعصار چون مولا علي(ع) يافت نشود . دافعه او دشمنی هاي زيادي بر انگيخت كه در نهايت منجر به شهادتش شد . جاذبه او نيز مجذوبين و شيفتگان بزرگي چون ميثم تمار (خرمافروش) را بر چوبه دار برد . ايمان و اخلاص علي(ع) است كه بيش از هر عامل ديگري به وي جذبه الهي داده است .در دوره معاصر نيز مي توان از امام خميني (ره) نام برد . او معمار انقلاب اسلامي بود . در 12 بهمن ماه 1357 از پاريس به تهران آمد و مورد استقبال تاريخي مردم قرار گرفت . وقتي امام از هواپيما پياده مي شد دكتر صادق قطب زاده در كنار امام بود . قطب زاده در زمان دولت موقت مرحوم مهدي بازرگان ، مدير عامل سازمان صدا و سيما بود . در 22 بهمن 1357 تحت رهبري امام (ره) انقلاب به پيروزي رسيد . پنجاه روز بعد به فرمان امام رفراندم برگزار شد و 98 درصد شركت كنندگان به جمهوري اسلامي راي آري دادند . اين اتفاقات همه ناشي از جاذبه نيرومند امام بود . اما امام خميني (ره) در عين حال دافعه نيرومندي نيز داشت . حتي برخي از ياران قديم و همراهان او نيز نتوانستند در مقابل قاطعيت امام دوام بياورند . توطئه هاي متعددي طراحي و به اجرا در آمد كه جنگ 8 ساله عراق با ايران تنها يكي از آنهاست . اما عجيب ترين آنها ، توطئه مشترك صادق قطب زاده و آقاي شريعتمداري ( مرجع تقليد بود و در زمان حكومت شاه مقلدين زيادي هم داشت ) بود . اين توطئه ها ناشي از دافعه نيرومند امام (ره) بود .
حال به درون و برون خود نظري بيندازيم و ببينيم ما از كدامين گروهيم . لابد مي گوييد اگر جزو گروه چهارم باشيم و به اصول و معتقدات پايبند باشيم در رقابت ها پيروز نمي شويم . خوب شايد يك راه اين باشد كه قبل از انتخاب شدن حرفهاي قشنگ و همه پسند بزنيم و جلب توجه كنيم و براي تمام مشكلات و دردهاي جامعه نسخه بپيچيم . وقتي به ما راي دادند و خر مان از پل گذشت كارخودمان را بكنيم و فراموش كنيم كه چه وعده هايي داده ايم . با اين ترفند حداقل يك دوره در مسند قدرت هستيم . اين شيوه كساني است كه معتقدند هدف وسيله را توجيه مي كند . شكي نيست كه انتخابات آزاد و سالم روش بسيار مناسبي جهت اندازه گيري جاذبه و دافعه احزاب ، جمعيت ها ، گروهها و شخصيت هاست . جمع بندي انتخابات را هم براي شما نوشتم .

http://sadrizadeh.persianblog.ir

/ 0 نظر / 8 بازدید