احداث اگوي تهران

احداث اگوي تهران ۸ميليارد ريال هزينه داردصبح امروز آقاي منتصر شهردار تهران در يك مصاحبه مطبوعاتي به خبرنگاران جرايد تهران گفت:
يكي از علل ابتلاي مردم تهران به انواع امراض وجود جويهاي سر باز ميباشد كه در آن انواع و اقسام كثافات را مي ريزند و ديگران براي آب مشروب از آن استفاده مي كنند.
براي اين كار شهرداري تهران تصميم گرفت كه اگوي شهر تهران را بسازد و در اين باره مطالعاتي شد و هزينه اگو در حدود ۵ميليارد ريال تخمين زده شد و مدت لازم براي ساختن آن ۸سال ميباشد و فعلا" مذاكراتي براي تامين اعتبار آن در جريان است.
يكي ديگر از پروژه هاي شهرداري تهران احداث مسيل تهران است كه همه ساله در اثر بارندگيهاي زياد سيلهاي مهيبي در اطراف تهران به راه مي افتد و خساراتي وارد مي سازد بدين جهت شهرداري تصميم گرفت كه براي دو سيلگاه شرقي و غربي تهران يك مسيل بسازد و در نتيجه آب از طرف شرقي تهران در مسيل قم بريزد و شهر تهران از خطر سيل مصون بماند.
هزينه احداث اين مسيل به مبلغ ۱۵۰ميليون ريال برآورد شده است.


 تمام مطالب از اطلاعات يكشنبه ۲۴تيرماه ۱۳۳۵هجري شمسي (برابر با ۶ذيحجه ۱۳۷۵و ۱۵ژوئيه ۱۹۵۶) نقل شده است.

تصوير : ۰۱/ ۰۲/ ۰۳/ ۰۴/ ۰۵/ ۰۶/ ۰۷/ ۰۸/

سوالات مربوط به طرح جمع آوری و تصفيه فاضلاب تهران بزرگ :
۱- تاريخ شروع پروژه ؟ ۲- پيشرفت كار تاكنون ؟ ۳- پيش بيني خاتمه ؟/ 0 نظر / 10 بازدید