گردنبند طلا ....................

گردنبند طلا / Golden Necklace


در اقتصاد ملي و محلي ما دوباره به همان وضعيت برمي گرديم كه سرمايه يك مرد در گردنبند طلاي همسرش جمع مي شود .هر چقدر سرمايه اش بيشتر مي شود بر كلفتي گردنبند طلا هم افزوده ميگردد.در آنجا فرد نمي تواند بدون واسطه سرمايه خود را در يك سيستم مالي جامع به كار گيرد، لذا ترجيح مي دهد از آن براي سرمايه گذاري مناسب استفاده نكند. وقتي پول محلي شد،سفرها،واردات و مهاجرت ها هم محدود مي شود. ما امروز شاهديم كه در آفريقاي سياه و آمريكاي لاتين غير قابل تبديل بودن پول در عمل نوعي زندان مالي پديد آورده است .
بيت كاپلر اقتصاددان سوييسي دراستدلال درستي نظرات طرفداران جهاني سازي

همشهري 8/11/1381


/ 0 نظر / 8 بازدید