برآورد هزينه های مشهد-بافق

خلاصه گزارش


برآورد هزينه هاي طرح راه آهن مشهد – بافق(قطعه ۱۰-الف)


در حالتهاي خوشبينانه ، واقع بينانه و بدبينانهتوضيح : گزارش کامل اين تحقيقات برای انجمن شرکتهای ساختمانی ارسال گرديد و خلاصه گزارش با مقداری تغيير و با عنوان علل تاخير پروژه ها و بدون ذکر نام در مجله پيام آبادگران به چاپ رسيد.

۱- مقدمه
در طراحي و اجراي هر پروژه ، كارفرما ، مشاور و پيمانكار نقش آفرين هستند . كارفرما در انتخاب مشاور و پيمانكار مختار است . پيمانكاران توسط كارفرمايان طرحها پيش ارزشيابي مي شوند . همچنين بنا به درخواست كارفرما ، سازمان مديريت و برنامه ريزي در مورد صلاحيت پيمانكار براي انجام پروژه و داشتن ظرفيت خالي و توان پيمانكار نيز اظهار نظر مي كند . مشاورين و پيمانكاران داراي رتبه بندي هستند و سوابق آنها در پروژه هاي قبلي و مشابه قابل مطالعه و بررسي است .
نتايج مطالعات انجام شده توسط امور برنامه ريزي و كنترل پروژه شركت جنرال مكانيك در مورد تعداد زيادي از پروژه هاي خاتمه يافته و نيز در دست اجرا نشان ميدهد كه زمان واقعي اجراي پروژه ها 2.25 برابر زمان پيش بيني شده مي باشد . اين نسبت حتي در مورد كارفرماياني كه از نظر تامين اعتبار طرح مشكل زيادي نداشته اند نيز صادق است . طرحهاي پتروشيمي از آن جمله است . حتي در ايران قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به همين روال بوده است .
نتايج مطالعات انجام شده روي هزاران طرح عمراني خاتمه يافته و نيمه تمام كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي در جرايد منتشر گرديد نيز نشان مي دهد كه زمان اجراي يك طرح عمراني در ايران به طور متوسط ۹سال است در حالي كه زمان منطقي آن بايد ۴سال باشد . نسبت ۹سال به ۴سال نيز 2.25 را نتيجه مي دهد . نتيجه آنكه مدت پيمانها معمولا در حالت خوشبينانه برآورد مي شود و زمان واقعي اجراي پروژه ها بيش از مدت پيمان خواهد بود . نكته ديگر اينكه در تاخيرات بوجودآمده در اجراي پروژه ها كمترين قصور متوجه پيمانكاران است . شرايط عمومي پيمان نيز دست كارفرمايان را جهت برخورد با پيمانكار باز گذاشته است .

۲- توزيع نسبي هزينه هاي طرح در حالت زمان اجرا ۴۲ماه
براساس قيمتهاي پيشنهادي پيمانكار ، سهم مصالح 35.8 درصد ، ماشين آلات ۳۳درصد ، نيروي انساني 21.2 درصد و سربار ۱۰درصد هزينه ها مي باشد .

۳- فرضيات
پيمانكار حتي باعلم به طولاني شدن زمان اجراي پروژه ناچار است ساختمانهاي تجهيزرا احداث نمايد . بچينگ و سنگ شكن را نصب نمايد و بخشي از ماشين آلات ضروري را در كارگاه مستقر نمايد . اكثر پرسنل ستادي و بخشي از پرسنل اجرايي كارگاه نيز در هر حال ثابت خواهند بود . هزينه مصالح در حالتهاي مختلف ثابت فرض مي شود . لذا فرض مي شود ميزان تعديل صورت وضعيت ، جبران تورم را بنمايد .
هزينه هاي سربار متناسب با زمان افزايش مي يابند . هزينه ماشين آلات و نيروي انساني نيز در حالتهاي مختلف محاسبه خواهد شد . زمان اجراي پروژه 1.50 برابر و ۲برابر مدت پيمان در نظر گرفته شده است .

۴- حالتهاي مطالعه شده
۴-۱- حالت اول – فرض مي شود ۲۵درصد ماشين آلات و تجهيزات و نيروي انساني كارگاه ثابت باشند .
۴-۲- حالت دوم – فرض مي شود ۵۰درصد ماشين آلات و تجهيزات و نيروي انساني كارگاه ثابت باشند .
۴-۳- حالت سوم – فرض مي شود ۶۰درصد ماشين آلات و تجهيزات و نيروي انساني كارگاه ثابت باشند .

بررسي تعداد زيادي پروژه هاي در دست اجرا و خاتمه يافته از جمله در شركت جنرال مكانيك و جداول و نمودارهاي تهيه شده براي ماشين آلات ، تجهيزات و نيروي انساني با توجه به زمان و سازماندهي كار بيانگر اين واقعيت است كه حالت سوم عموما حاكم بوده است . يعني حدود ۶۰درصد ماشين آلات ، تجهيزات و نيروي انساني در طي زمان اجراي پروژه تقريبا ثابت هستند . دراين حالت اگر زمان اجرا از ۴۲ماه(مدت پيمان ) به ۶۳ماه افزايش يابد در اين حالت قيمت تمام شده پروژه نسبت به دريافتي از كارفرما برابر 1.21 خواهد شد و اگر مدت اجرا ۲برابر مدت پيمان شود اين نسبت 1.43 خواهد شد . در حالي كه اگر پروژه مطابق زمان قرارداد به اتمام برسد نسبت مذكور 90/0 خواهد شد . به ديگر سخن ۱۰درصد سود براي پيمانكار خواهد داشت در حاليكه در دو حالت قبل كه زمان پروژه طولاني مي شود پيمانكار متضرر خواهد شد . از آنجاكه پيمانكار نمي تواند اين خسارت را ازكارفرما مطالبه نمايد همواره از طولاني شدن پروژه زيان خواهد ديد. به همين دليل هيچ پيمانكاري تمايل به طولاني شدن زمان پروژه ندارد.

۵- علل عمده تاخير پروژه ها
تاخير در پيش پرداخت ، تاخير در تحويل سايت ، تاخير در ابلاغ نقشه ها و جزئيات اجرايي ، تاخير در رسيدگي به صورت وضعيت ها ، تاخير در پرداخت مطالبات پيمانكار ، فورس ماژور و ….. از مهمترين علل تاخيراجراي پروژه ها هستندكه همگي خارج ازقصورپيمانكاراست اما زيانها همواره متوجه پيمانكارخواهد بود.

/ 1 نظر / 8 بازدید
غلامحسين صابري

سلام، خسته‌نباشيد. جداَ که وبلاگ بسيار خوبي داريد، وبلاگي که ارزش خواندن دارد. اميدوارم که در اين راه و ادامه‌ي اين کار قشنگ موفق‌باشيد. من در وبلاگ خودم، ديدمهندسي، البته با اجازه‌ي شما، به شما لينک دادم.