ايلخان عصر جديد.............

ايلخان عصر جديد
حاكم بغداد را نمد مال كردند
بغداد را تصرف كردند
علت نمد مال كردن خليفه عباسي


• Bush to Warn of Potentially Long Conflict •
• First Major Relief Convoy Reaches Iraq •
• Second Officer Dies From Grenade Attack •
• Coalition Forces Bombard Iraqi State TV •


دهم فوريه ۱۲۵۸ميلادي سپاهيان هلاكو خان نوه چنگيز و ايلخان مغول ايران ، بغداد را تصرف و المستعصم آخرين خليفه عباسي را در نمد پيچيدند و كشتند . هفده روز طول كشيد تا بغداديان را قتل عام و اين شهر را ويران ساختند . علت نمد مال كردن خليفه اين بود كه شنيده بودند قتل يك مقام مذهبي با دست ، باعث خشم خدا ميشود ! ( مثل اينكه مغولها هم به چيزهايي اعتقاد داشته اند !) . در آن زمان ، هنوز مغولان مستقر در ايران به دين اسلام نگرويده بودند . بغداد هنگام تصرف به دست مغولان بيش از چهارصد هزار نفر جمعيت داشت . بسياري از آنان توسط مغولان كشته شدند . آمار مختلف شمار كشته شدگان بغداد را از ۸۰تا ۳۰۰هزار تن ذكر كرده اند . هلاكو دو سال پيش از تصرف بغداد ، ايلخاني خود را در مناطق متصرفه در ايران كه سهم او از فتوحات پدر بزرگش ( چنگيز خان مغول ) شده بود ، مستقر ساخته بود ولي امور اداري و كشورداري را از دست ايرانيان خارج نساخته بود ! آيا تاريخ پس از ۷۴۵سال توسط ايلخان عصر جديد يعني جورج بوش پسر تكرار مي شود ؟ بياييد اين بار در برابر حمله مغولها ايستادگي كنيم .

http://sadrizadeh.persianblog.ir


/ 0 نظر / 9 بازدید