۵۰۰۰۰طرح نيمه تمام عمراني

۵۰۰۰۰ طرح نيمه تمام عمراني در ايرانمتوسط زمان اجراي طرحهاي عمراني ۱۱۴ماه است.
ده هزار طرح نيمه تمام ملي و چهل هزار طرح نيمه تمام استاني در ايران وجود دارد .
روزنامه اطلاعات ۱۰/۱۰/۱۳۸۱وضعيت يك پروژه بزرگ ملي:
تاريخ شروع: ۱۳۷۵
مدت اوليه پيمان: ۸ سال
پيشرفت كار تا كنون: ۶ درصد (سالي يك درصد پيشرفت كار)

پيش بيني تاريخ خاتمه پروژه:
الف –حالت خوشبينانه:
پروژه طبق برآورد سال ۱۳۷۵در سال ۱۳۸۳بهاتمام مي رسد. يعني ۹۴درصد باقيمانده كار طي سالهاي ۱۳۸۲و ۱۳۸۳انجام مي شود.
ب –حالت بدبينانه:
طي سالهاي آينده نيز هر سال يك درصد پيشرفت كار حاصل مي شود….. بنا بر اين پروژه ۹۴ سال بعد به اتمام مي رسد..
ج – حالت واقع بينانه:
بدون تغيير شرايط (سرمايه گذار، پيمانكار و …) حداقل ۱۷سال ديگر براي اتمام پروژه لازم است.يعني طبق روال طرح هاي عمراني كشور زمان برآورد شده ۲۵/۲برابر مي شود . به مقاله اي كه به اين مورد اشاره دارد مراجعه فرماييد.

آيا اين پروژه را مي شناسيد؟

/ 1 نظر / 9 بازدید
reza

ممنوننم که به من سرزديد به اميدديدار مجددشما