لگدمال كردن مشتاقانه .....

لگدمال كردن مشتاقانه حقوق بشر


ما ذر گزارش سال ۲۰۰۳ديده بان حقوق بشر با صراحت بيان كرده ايم كه به اين دليل به
آمريكاتوجه نمي كنيم كه بدترين ناقض حقوق بشر است. خيلي بدتر از اين – اما به اين دليل به آمريكا توجه مي كنيم كه متنفذترين كشور دنياست
. وقتي آمريكا معيارهاي حقوق بشر را
نقض كند،همه شروع به تقليد خواهند كرد.ماباتاسف فراوان ميگوييم كه آمريكا مشتاقانه حقوق بشر را لگد مال مي كند.

بخشي از مصاحبه نيوزويك با كنت راث مدير اجرايي ديده بان حقوق بشر


روزنامه ايران جمعه ۴بهمن ماه ۱۳۸۱


شهر نيويورک- جزيره منهتن / Manhattan-New york- Sepember 11

/ 0 نظر / 8 بازدید