مجموعه مقالات صدری زاده

هر کس به فکر تغییر جهان است. اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست. . . لئو تولستوی

توسعه‌یافته‌ترین شهرها با مجهزترین امکانات / هوشمندترین شهرهای جهان

دنیای اقتصاد : رشد تکنولوژی هوشمند در حوزه‌هایی چون تلفن همراه و ارتباطات توقع شهروندان را برای دریافت خدمات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

ده دلیل که نشان می‌دهد چرا باید از زلزله تهران ترسید

زلزله تهران هم برای بافت‌های فرسوده خطرناک است و هم برای برج‌های تازه‌ساز جامعه > شهری - استاد پژوهشگاه زلزله‌شناسی درباره زلزله تهران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
اسفند 96
12 پست
بهمن 96
7 پست
دی 96
3 پست
آذر 96
2 پست
آبان 96
5 پست
مهر 96
5 پست
شهریور 96
12 پست
مرداد 96
8 پست
تیر 96
6 پست
شهریور 94
7 پست
مرداد 94
16 پست
تیر 94
22 پست
خرداد 94
28 پست
اسفند 93
12 پست
بهمن 93
13 پست
دی 93
22 پست
آذر 93
14 پست
آبان 93
18 پست
مهر 93
15 پست
شهریور 93
22 پست
مرداد 93
21 پست
تیر 93
16 پست
خرداد 93
14 پست
اسفند 92
18 پست
بهمن 92
33 پست
دی 92
50 پست
آذر 92
33 پست
آبان 92
33 پست
مهر 92
40 پست
شهریور 92
39 پست
مرداد 92
41 پست
تیر 92
37 پست
خرداد 92
20 پست
اسفند 91
35 پست
بهمن 91
69 پست
دی 91
130 پست
آذر 91
99 پست
آبان 91
135 پست
مهر 91
92 پست
شهریور 91
54 پست
مرداد 91
69 پست
تیر 91
35 پست
خرداد 91
107 پست
اسفند 90
33 پست
بهمن 90
52 پست
دی 90
39 پست
آذر 90
19 پست
آبان 90
44 پست
مهر 90
76 پست
شهریور 90
57 پست
مرداد 90
125 پست
تیر 90
130 پست
خرداد 90
120 پست
اسفند 89
32 پست
بهمن 89
26 پست
دی 89
36 پست
آذر 89
65 پست
آبان 89
53 پست
مهر 89
72 پست
شهریور 89
48 پست
مرداد 89
56 پست
تیر 89
38 پست
خرداد 89
44 پست
اسفند 88
25 پست
بهمن 88
26 پست
دی 88
25 پست
آذر 88
25 پست
آبان 88
34 پست
مهر 88
15 پست
شهریور 88
15 پست
مرداد 88
29 پست
تیر 88
38 پست
خرداد 88
45 پست
اسفند 87
31 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
23 پست
آذر 87
13 پست
آبان 87
18 پست
مهر 87
26 پست
شهریور 87
16 پست
مرداد 87
16 پست
تیر 87
12 پست
خرداد 87
20 پست
اسفند 86
23 پست
بهمن 86
22 پست
دی 86
23 پست
آذر 86
32 پست
آبان 86
22 پست
مهر 86
17 پست
شهریور 86
21 پست
مرداد 86
34 پست
تیر 86
58 پست
خرداد 86
67 پست
اسفند 85
77 پست
بهمن 85
57 پست
دی 85
93 پست
آذر 85
66 پست
آبان 85
56 پست
مهر 85
65 پست
شهریور 85
81 پست
مرداد 85
89 پست
تیر 85
111 پست
خرداد 85
102 پست
اسفند 84
111 پست
بهمن 84
99 پست
دی 84
104 پست
آذر 84
122 پست
آبان 84
67 پست
مهر 84
58 پست
شهریور 84
57 پست
مرداد 84
52 پست
تیر 84
85 پست
خرداد 84
75 پست
اسفند 83
106 پست
بهمن 83
56 پست
دی 83
57 پست
آذر 83
53 پست
آبان 83
64 پست
مهر 83
44 پست
شهریور 83
37 پست
مرداد 83
40 پست
تیر 83
33 پست
خرداد 83
36 پست
اسفند 82
59 پست
بهمن 82
63 پست
دی 82
55 پست
آذر 82
63 پست
آبان 82
54 پست
مهر 82
77 پست
شهریور 82
134 پست
مرداد 82
100 پست
تیر 82
103 پست
خرداد 82
72 پست
اسفند 81
33 پست
بهمن 81
15 پست
دی 81
10 پست
آذر 81
18 پست
آبان 81
8 پست