مجموعه مقالات صدری زاده / Sadrizadeh Papers

هر کس به فکر تغییر جهان است. اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست. . . لئو تولستوی

مناقصه خط يك متروي تهران...

نتيجه مناقصه پروژه توسعه شمالي خط يك متروي تهران


تاريخ افتتاح پاكات مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱


مناقصه فوق بصورت آگهي عمومي و شامل چهار قطعه از ايستگاه ميرداماد تا شمال قيطريه بوده كه ۲۱شركت اعلام آمادگي كرده و همه آنها مورد تاييد قرار گرفتند. دو شركت قبل از خريد اسناد مناقصه و دو شركت پس از خريد اسناد عذر خواهي نموده و دو شركت ديگر از ارائه پيشنهاد خوداري نموده و جمعا ۱۵شركت پيشنهاد خود را تحويل دادند كه جمع بندي نتايج به شرح زير است :
طبق اعلام آقاي مهندس احمدي قائم مقام متروي تهران و ساير اعضاء كمسيون مناقصه, تعيين برنده پس از بررسي دقيق آناليزها و مدارك فني ظرف دو هفته آينده اعلام خواهد شد.

مقايسه قيمت هاي پيشنهادي


با برآورد مشاور بر مبناي شاخصهاي سه ماهه چهارم ۱۳۸۱


(ارقام به ميليون ريال)


پيشنهاد دهنده/ق اول(1380متر)/ق دوم(1580متر)/ق سوم(1540متر)/ق چهارم(1340متر)
برآورد مشاور / 61.501 / 70.163 / 69.601 / 60.140
1- شركت بالاگر / 51.680 / 58.980 / 59.606 / 51.824
2- شركت زيگورات / 55.014 / 61.970 / 63.522 / 54.564
3- جهان كوثر / 58.754 / 66.582 / 66.289 / 57.789
4- جنرال مكانيك 60.331 / 68.828 / 69.601 / 60.140
5- جهاد توسعه / 60.000 / 70.000 / 70.000 / 60.000
13- شركت پرليت / 87.018 / 104.930 / 103.402 / 84.056
14- پاياب كوثر / 106.119 / 124.081 / 122.141 / 104.525
15- جنوب سازه / 114.290 / 139.476 / 132.397 / 111.773


توضيح : برآورد مشاور براي چهار قطعه ۲۶۱ميليارد ريال ، شركت بالاگر (نفر اول) ۲۲۲ميليارد ريال و قيمت پيشنهادي شركت جنوب سازه (پيشنهاد آخر) ۴۹۸ميليارد ريال است . مجموع طول ۴قطعه نيز ۵۸۴۰ متر است . شايان ذكر اينكه در مناقصه متروي شهري اصفهان (مسير بين ترمينال صفه و ميدان آزادي) ، كه در اوايل بهمن ماه سال ۱۳۸۱برگزار گرديد ، شركت الموت با ۲۲۸ميليارد ريال برنده مناقصه اعلام گرديد . شركت مذكور در مناقصه متروي تهران رتبه ۶را بدست آورده است .


+   سید فتح الله صدری زاده ; ٩:٥۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۱
    نظر شما ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir