مجموعه مقالات صدری زاده / Sadrizadeh Papers

هر کس به فکر تغییر جهان است. اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست. . . لئو تولستوی

هزينه هاي جنگ با عراق ...

هزينه هاي جنگ با عراق


Cost Estimation of Iraq war


PERSIAN GOLF WAR -II


• U.S. warns Turkey on blocking Iraq plans •
• Bush says anti-war protests won't deter him •


• Millions worldwide rally against war in Iraq •
• U.S., UK reworking UN resolution on Iraq •
• Iraq said to plan war strategy if attacked •


NATO deadlocked over Iraq war planning
Iraq OKs inspectors' use of U-2 spy planes
U.S. orders airlines to transport troops
China sentences U.S.-based dissident to life


جنگ قبلي آمريكا با عراق در سال ۱۹۹۱حدود ۶۱ ميليارد دلار به قيمتهاي امروز هزينه داشته است كه ۹۰ درصد هزينه هاي آن را متحدان آن كشور نظير عربستان سعودي، كويت، ژاپن، آلمان و كره جنوبي پرداخت كردند. هزينه هاي جنگ جديد سال ۲۰۰۳بر اساس برآوردهاي اداره بودجه كنگره آمريكا ۳۳ميليارد دلار برآورد شده است.
عراق بخاطر تصرف همسايه جنوبي خود در سال ۱۹۹۱بايد ۲۶ميليارد دلار غرامت بپردازد
و كويت اعلام كرده است كه از غرامت صرفنظر نمي كند.
فرضيات: اعزام پنج واحد از ارتش آمريكا، پنج واحد هوايي، پنج ناو هواپيمابر و يك زيردريايي و دوره عملياتي كوتاه در حد و اندازه عمليات موسوم به “طوفان صحرا” در جنگ قبلي خليج فارس مي باشد. هزينه ها در سه مرحله اعزام، درگيري و بعد از جنگ برآورد مي شود.
هزينه هاي آمريكا: مرحله اعزام ۱۳ميليارد دلار، يك ماه نخست مرحله درگيري ۹ميليار دلار، ماه دوم درگيري ۸ميليارد دلار (به دليل كاهش توانايي هاي پدافندي عراق) و هزينه بازگرداندن پرسنل و تجهيزات جنگي ۷ميليارد دلار.
هزينه هاي انگليس: با فرض تداوم جنگ براي حداكثر پنج تا شش هفته 5 تا ۷/۵ ميليارد دلار.
بنابر اين هزينه هاي جنگ حداقل ۴۳ميليارد دلار خواهد بود.
هزينه هاي پس از جنگ: بر اساس تجاربي كه در بوسني هرزگوين حاصل شده، براي نگهداشت نيروهاي پاسدار صلح ! به ميزان ۵۰تا ۲۰۰هزار نفر در عراق، در مجموع هزينه هاي سالانه اي برابر ۵۰ميليارد دلار در بر خواهد داشت. به همين منظور در سال ۲۰۰۳بودجه وزارت دفاع آمريكا ۳۹۳ميليارد دلار و بودجه وزارت دفاع انگليس بيش از ۴۰ميليارد دلار افزايش يافته است.

انستيتو بين المللي پژوهشهاي راهبردي انگليس، آي آي اس اس


معمر قذافي رهبر ليبي در نزديكي شهر طرابلس ليبي در حال ساخت منطقه اي به نام شهر صدام است.
افزايش تماس هاي ديپلماتيك سران كشورهاي مهم جهان و خاورميانه حكايت از آن دارد كه توسل به زوربراي حذف ديكتاتور بغداد در دستور كار آمريكا قرار دارد. اسفندماه ۱۳۸۱منتظر اتفاقات بزرگي در خاورميانه باشيد.عدم وقوع جنگ بر عليه عراق و در عين حال خلع سلاح اين کشور پيروزی بزرگی برای شورای امنيت و اتحاديه اروپا - به ويژه آلمان و فرانسه و بلژيک - خوهدبود.مطالب زير را هم بخوانيد :

$ بزرگترين خطر براي صلح جهاني
$ لگدمال كردن مشتاقانه
$ دندان مصنوعي
$ فرصت ها و تهديدها پس از ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱


+   سید فتح الله صدری زاده ; ٦:٢٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۱
    نظر شما ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir