مجموعه مقالات صدری زاده / Sadrizadeh Papers

هر کس به فکر تغییر جهان است. اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست. . . لئو تولستوی

فقط اگرآقاي بوش اجازه دهد

فقط اگرآقاي بوش اجازه دهد


Just with ‌‌Bush permission


Bush prepared to act on Iraq if UN does notپرسش پسر و پاسخ پدر


Bush: 'Game is over' for Saddam Hussein


پسر: باباجون ، مااين جنگ را مي بريم؟
پدر: البته فرزندم،هنوز در خواب نازي كه تمام هم ميشود.
پسر: چرا پدر؟
پدر: چون اگر غير از اين باشد ،راي دهندگان به آقاي بوش خيلي عصباني مي شوندوممكن است به اوراي ندهند!
پسر: باباجون، خيلي ها در اين جنگ كشته مي شوند ؟
پدر: نه ، هيچكس كه تو بشناسي كشته نمي شود، فقط خارجيان !
پسر: باباجون ، مي توانم ماجرا را در تلويزيون تماشا كنم ؟
پدر: فقط اگر آقاي بوش اجازه دهد ، فرزندم.
پسر: خب بابا جون ، بعد از پايان جنگ ، ديگر همه چيز عادي مي شود ؟ ديگر هيچكس كارهاي بدبد نمي كند؟
پدر: ساكت باش پسرم و بخواب !!

جان لوكاره – نويسنده انگليسيتصوير۱ / تصوير۲


تصوير ۳+   سید فتح الله صدری زاده ; ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۱
    نظر شما ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir