مجموعه مقالات صدری زاده / Sadrizadeh Papers

هر کس به فکر تغییر جهان است. اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست. . . لئو تولستوی

يکصد زيانبارترين حوادث طبيعی ...

The 100 Most Expensive Natural Disasters Of The 20 Century


يکصد زيانبارترين حوادث طبيعی قرن بيستم


در کل جهان In The World


۵رخداد زمينلرزه – آتشفشان – و زمين لغزه خسارت ۲۴۹ميليارد دلار
۳۳رخداد سيل خسارت ۲۰۷ميليارد دلار
۴۷رخداد گردباد- طوفان – آتش سوزی – موج سرما و گرما خسارت ۱۶۰ميليارد دلار
۵رخداد شيوع بيماری های واگير – خشکسالی و قحطی خسارت ۱۷ميليارد دلار


جمع خسارت ۱۰۰رخداد طبيعی قرن بيستم ۶۳۳ميليارد دلار


در ايران In Iran


زمينلرزه ۳۱خرداد ۱۳۶۹(۲۰ژوين ۱۹۹۰) منجيل خسارت ۷ميليارد دلار
وقوع سيل ۱۰دی ماه ۱۳۶۵(۳۱دسامبر ۱۹۸۶) خسارت ۵۶/۱ ميليارد دلار

+   سید فتح الله صدری زاده ; ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ ; شنبه ٥ بهمن ۱۳۸۱
    نظر شما ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir