مجموعه مقالات صدری زاده / Sadrizadeh Papers

هر کس به فکر تغییر جهان است. اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست. . . لئو تولستوی

منابع و مصارف دستگاههاي ...

منابع و مصارف دستگاههاي اجرايي


در بودجه سال ۱۳۸۲


منابع


۱- وزارت نفت ۱۲۴۲۲۷۵۰۶ميليون ريال معادل ۹/۳۷درصد
۲- وزارت اقتصاد و دارايي ۵۲۶۲۹۱۷۹ ميليون ريال معادل ۱/۱۶درصد
۳- وزارت كار و امور اجتماعي ۲۹۳۷۶۱۳۰ ميليون ريال معادل ۹درصد
۴- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ۲۷۴۸۴۰۰ميليون ريال معادل ۸/ ۰درصد
۵- ساير ۴۴دستگاه اجرايي ۱۱۸۵۲۳۶۳۹ميليون ريال معادل ۲/۳۶درصد

جمع منابع۳۲۷۵۰۴۸۵۴ ميليون ريالمصارف


۱- وزارت آموزش و پرورش ۳۶۵۹۸۲۵۲ميليون ريال معادل ۲/۱۱درصد
۲- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ۳۳۷۶۶۲۰۲ ميليون ريال معادل ۳/۱۰درصد
۳- وزارت كار و امور اجتماعي ۳۱۰۳۰۳۶۷ ميليون ريال معادل ۵/۹درصد
۴- وزارت بهداشت ۲۵۶۱۸۳۴۸ميليون ريال معادل ۸/۷درصد
۵- وزارت نيرو ۱۳۱۰۰۵۶۳ميليون ريال معادل ۴درصد
۶-وزارت راه و ترابری۱۰۱۱۳۲۰۰ ميليون ريال معادل ۱/۳ درصد
۷- نيروي انتظامي ۹۲۵۹۴۳۰ميليون ريال معادل ۸/۲درصد
۸- وزارت جهاد کشاورزی ۷۷۵۳۷۰۹ ميليون ريال معادل ۴/۲ درصد
۹- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ۷۴۸۸۴۱۱ ميليون ريال معادل ۳/۲درصد
۱۰- ساير ۳۸دستگاه اجرايي ۱۵۲۷۷۶۳۷۲ميليون ريال معادل ۷/۴۶درصد

جمع مصارف ۳۲۷۵۰۴۸۵۴ميليون ريال+   سید فتح الله صدری زاده ; ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸۱
    نظر شما ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir