مجموعه مقالات صدری زاده / Sadrizadeh Papers

هر کس به فکر تغییر جهان است. اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست. . . لئو تولستوی

عوامل موثر در عملكرد نيروي انساني

عوامل موثر در عملكرد نيروي انسانيمقدمه:
عملكرد نيروي انساني به عوامل متعددي بستگي دارد. اولين عامل توانايي است. دومين عامل داشتن انگيزه انجام كار است. عوامل ديگري نظير شرايط محيط كار، نوع كار، ابزار، تجهيزات و لوازم كار و بالاخره ميزان همكاري ديگران در عملكرد موثر است.
در شرايط ايده آل و براي رسيدن به يك فرمول و روش يكسان تنها عوامل اول و دوم يعني توانايي و انگيزه مورد توجه قرار مي گيرند. تمامي آيين نامه هاي انضباطي با توجه به اين دو عامل تنظيم و به مورد اجرا گذاشته ميشود اما كميته هاي انظباطي هنگام بررسي و صدور حكم نقش عوامل ديگر را نيز در نظر مي گيرند.

(انگيزه) × (توانايي) = عملكرد۱-توانايي
توانايي افراد چند بخش است. يك بخش از توانايي ذاتي و خدادادي است، بخش ديگر در اثر تجربه، كسب مهارت و ديدن دوره هاي آموزشي در گذشته بدست آمده است. بالاخره بخشي از توانايي نيز در اثر دادن آموزش هاي حين خدمت كسب مي شود. شعار سوم خط مشي كيفيت شركت "ارتقاء مهارت كاركنان از طريق آموزشهاي لازم" مي باشد. نكته أي كه در خور اهميت است قابليت تواناتر شدن و درك مفاهيم آموزشي است. برخي از افراد در سنين نوجواني پله هاي ترقي را طي مي كنند و برخي ديگر تا پايان عمر هم به جايي نمي رسند.

۲- انگيزه
داشتن توانايي براي بهبود عملكرد نيروي انساني لازم است، اما كافي نيست. يك فرد توانا اما بدون انگيزه نمي تواند عملكرد مطلوبي داشته باشد. اگر به يك كارشناس با تجربه حقوق مناسبي پرداخت نشود و به خدمات او ارج نهاده نشود انگيزه و حس دلسوزي در وي از بين خواهد رفت. اگر پرسنل احساس كنند كه تحت هر شرايطي در انتهاي ماه حقوق و مزاياي خود را دريافت خواهند كرد چه نيازي به انجام كار بهتر خواهن د داشت به ويژه وقتي كه بين پرسنل كوشا و تنبل سيستم تفاوتي قايل نشود. ايجاد انگيزه به دو صورت زيرانجام مي شود:

۲-۱- پاداش و تشويق
۲-۲- تنبيه و جريمه

۲-۱-۱- پاداش و تشويق نقدي
- پرداخت پاداش بصورت وجه نقد
- پرداخت وام بدون بهره و كارمزد
- پرداخت اضافه كار
- افزايش حقوق و مزايا
- بخشيدن تمام و يا بخشي از جريمه تاخير

۲-۱-۲- پاداش و تشويق غير نقدي
- دادن مرخصي و تشويق
- اعزام به سفرهاي سياحتي و زيارتي
- ارتقاء پست سازماني و يا موقعيت شغلي
- اعزام به دوره هاي آموزشي
- بهبود محيط كار
- انتقال محل خدمت به جاي بهتر
- اعطاي تقديرنامه كتبي
- تقدير رسمي در جلسات عمومي
- در اختيار گذاردن وسيله نقليه و ساير امكانات
- واگذاري سهام

۲-۲-۱- تنبيه و جريمه نقدي
يك راننده خاطي توسط مامورين نيروي انتظامي جريمه مي شود. اين كار داراي آيين نامه است. راننده نيز جريمه را پرداخت مي كند و در صورت ديركرد مبلغ جريمه افزايش مي يابد.
يك كارمند اگر صبح دير به محل كار برسد با جريمه تاخير مواجه مي شود و اين كار نيز قانوني است. ساعات كاركرد نيز در ماه مشخص است و مرخصي و غيبت بيش از حد يا غير موجه جريمه دارد. جريمه نقدي يا به صورت پرداخت وجه توسط فرد خاطي يا به صورت كسر نمودن كسورات از حقوق و مزاياست. حال فرض كنيم يك كارمند وظايف خود را به نحواحسن انجام نمي دهد. در ارزشيابي دوره أي نمره اين فرد پايينتر از حد انتظار است. آيا مي توان اين فرد را بصورت نقدي جريمه كرد؟ در صورتي كه كميته انضباطي طبق آيين نامه انضباطي تشكيل شود و راي صادر نمايد پاسخ مثبت است. بديهي است كه آيين نامه انضباطي بايد به تاييد اداره كار برسد. در غير اين صورت برخوردهاي سليقه اي در سيستم ايجاد تنش خواهد كرد و فرد خاطي مي تواند به اداره كار شكايت و پيگيري نمايد.نتيجه آنكه آيين نامه انضباطي بايد تدوين شود و اعضاي كميته انضباطي و نحوه پاداش و تنبيه در آن مشخص شود. اين آيين نامه به تاييد هيئت مديره شركت و نيز اداره كار برسد. از آن پس اعمال آن در شركت جنبه رسمي و قانوني پيدا مي كند.

۲-۲-۲- تنبيه و جريمه غير نقدي
- انتقال محل خدمت به جاي بدتر يا به كارگاه دور از دفتر مركزي
- عدم ارتقا پست سازماني يا موقعيت شغلي
- محروم نمودن از بخشي از امكانات
- باز خريد اجباري يا عدم تمديد قرارداد

يك راننده در اثر بي احتياطي به ماشين آلات شركت خسارت وارد مي كند. كاميون چپ مي كند، موتور مي سوزاند، مسئول نقليه يا تعميرگاه به موقع ماشين آلات را سرويس نمي كند، روغن موتور را به موقع عوض نمي كنند، چرخها و ديگر قسمتها را بازديد نمي كنند، رانندگان ناشي را توبيخ نمي كنند، به اپراتورها آموزش نمي دهند، رانندگان به ماشين آلات بيش از حد مجاز فشار وارد مي كنند، بوم جرثقيل مي شكند، اموال شركت صدمه مي بينند. آيا در اين موارد اگر تنبيه در كار نباشد مي توان انتظار داشت راندمان ماشين آلات مطلوب باشد؟ مسلما" پاسخ منفي است.

+   سید فتح الله صدری زاده ; ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸۱
    نظر شما ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir